DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

Frequently Asked Questions - Overige vragen

FAQs - Overige vragen

Overige Vragen

Sociale verhuurders hebben de verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in de wijken en buurten te bevorderen. Huurders kunnen dus bij hun verhuurder een klacht indienen.

Als u getuige bent van criminaliteit/ crimineel gedrag kunt u dit echter het beste ook bij de wijkagent melden.

Verhuurders werken intensief samen met gemeente, politie en wijkbewoners (bijv. in een wijkplatform) om de leef- en woonomgeving te verbeteren. 

Overige Vragen

Verhuurders hoeven de parkeerplaatsen en tuinpaden niet ijs- en sneeuwvrij te maken, tenzij dit met de huurders is afgesproken.

Parkeerplaatsen die onderdeel uitmaken van gemeentegrond vallen meestal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar soms kan het ijs- en sneeuwvrij maken van de openbare ruimte tot het takenpakket van de huismeester horen. In dat geval is de verhuurder dus wel verantwoordelijk hiervoor, de huurder betaalt er tenslotte servicekosten voor. 

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet er sprake zijn van een aantal vereisten. Ten eerste moet de kale huur van de woning onder de huurtoeslaggrens liggen. In 2013 is deze grens: € 681,02. Ten tweede is het in aanmerking komen voor huurtoeslag afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen en de gezinssamenstelling. Per gezinssamenstelling is een inkomensgrens bepaald. Om huurtoeslag aan te vragen, of om te toetsen of een huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag, moet de huurder bij de Belastingdienst zijn.   

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moet u aan bepaalde eisen voldoen.
Bij de belastingdienst, afdeling toeslagen, kunt u een aanvraag formulier huurtoeslag op vragen. Deze dient u in te vullen en weer retour te sturen. De belastingdienst bekijkt dan uw aanvraag en beslist aan de hand van uw inkomen en de hoogte van de huur of u de toeslag krijgt.
De huur van uw woning moet in ieder geval onder de huurtoeslag grens liggen.

Overige Vragen

U hoort, als u verhuist, binnen vijf werkdagen uw nieuwe adres door te geven aan de gemeentelijke basisadministratie. U wordt dan vanzelf uitgeschreven bij de oude woonplaats. Inschrijven kan bij het gemeentehuis. U moet dan wel een legitimatiebewijs meenemen.

De gemeente controleert niet of u wel op het goede adres staat ingeschreven. Als u uw adresgegevens niet (goed) doorgeeft is dat niet strafbaar, hooguit zeer onverstandig.
U  inschrijven bij de gemeente is ook belangrijk omdat hieraan een aantal rechten is gekoppeld. Zo kunt u recht hebben op extra voorzieningen die de betreffende gemeente heeft.

Overige Vragen

Meldt u klacht betreffende de overlast, direct bij Vivare en desnoods bij de gebiedsagent. Overlast is een heel moeilijk onderwerp om te behandelen. Hoort de overlast die u ervaart gewoon bij het gebruik van de woning, of is het echt overlast. Om die afweging te kunnen maken is het van belang dat er een zo groot en duidelijk mogelijk overlast dossier komt. Heeft u met meerdere mensen overlast van iemand , dien dan allemaal een klacht in.

Als Vivare tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van overlast, dan zal er eerst geprobeerd worden dit samen op te lossen. Mocht dit niet lukken dan zal Vivare proberen de overlast veroorzaker aan te pakken met juridische stappen, hiervoor is het overlast dossier nodig. Dus ook al is Vivare al met de klacht bezig dan nog is het van belang om zoveel mogelijk klachten te blijven melden.