DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

Frequently Asked Questions - Over Vivare

FAQs - Over Vivare

Over Vivare

Nee, De Brug hbv kan helaas niets voor u doen. Woning toewijzing gaat via Entree. Vivare bied alleen maar woningen aan om in de krant te plaatsen en heeft verder ook geen inspraak in wie de woning toegewezen krijgt.
 

Nee, Vivare is een regionale woningcorporatie en heeft woningbezit in de volgende steden: Arnhem, De Steeg, Dieren, Doorwerth, Duiven, Ellecom, Elst, Groessen, Heelsum, Heveadorp, Loo, Oosterbeek, Renkum, Rheden, Spankeren, Velp, Westervoort en Wolfheze.

Alle huurders van Vivare Arnhem kunnen bij  De Brug hbv terecht voor hulp of ondersteuning. De Brug hbv heeft daarvoor wel alle benodigde informatie nodig van de huurder en van Vivare. De Brug hbv zal eerst nagaan hoe Vivare in de zaak staat en als Vivare een fout heeft gemaakt, dan zal De Brug hbv u helpen en ondersteunen. Het kan ook zijn dat De Brug hbv een externe partij inschakelt, indien dit nodig blijkt te zijn. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Het Huurdershuis.

Over Vivare

Nee, Vivare hoeft niet altijd actie te ondernemen bij overlast.

Vivare hoeft geen maatregelen te nemen als de overlast en de daaruit voortvloeiende schade wordt veroorzaakt door ‘derden’. Een voorbeeld van dergelijke overlast is verkeerslawaai. Derden kunnen bijvoorbeeld ook eigenaar-bewoners zijn die naast of in de buurt van de huurder wonen. Vivare heeft dan niet de plicht om te helpen, maar mag dat natuurlijk wel.

Als de overlastveroorzaker huurder is van Vivare heeft Vivare de plicht om de overlastveroorzaker erop aan te spreken. Indien Vivare dit nalaat komt deze zijn plicht niet na en heeft de huurder de mogelijkheid om de verhuurder te dwingen tot maatregelen.

Als de overlastveroorzaker huurder is van een andere verhuurder, dan kan de huurder die overlast ervaart die verhuurder erop aanspreken. Verhuurders hebben namelijk de maatschappelijke plicht om alles te doen wat in het vermogen ligt om de door zijn huurder(s) veroorzaakte overlast te beëindigen. 

Als de bewoner een huurder is van Vivare, moet de bewoner de overlast bij Vivare melden. Daarnaast is het verstandig om het te melden bij de wijkagent. Overlast is moeilijk om te aan te pakken, het is hierbij van belang dat er een dossier opgebouwd wordt over de betreffende huurder. Zijn er meer bewoners die overlast hebben, dan is het van belang dat alle bewoners een klacht indienen. 

Over Vivare

De verhuurder hoeft inderdaad geen maatregelen te nemen als de overlast en de daaruit mogelijk voortkomende schade wordt veroorzaakt door ‘derden’. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld verkeerslawaai in de directe omgeving. ‘Derden’ zijn bijvoorbeeld ook eigenaar-bewoners die naast u of bij u in de buurt wonen en die voor (geluids)overlast zorgen. De verhuurder heeft weliswaar niet de plicht u te helpen, maar dat mag natuurlijk wel.

Als de overlastveroorzaker huurder is van een andere verhuurder, kunt u die verhuurder daarop aanspreken. Die heeft namelijk de maatschappelijke plicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de door ‘zijn’ huurder(s) veroorzaakte overlast te beëindigen.

Als de overlastveroorzaker huurt van dezelfde verhuurder als u en de verhuurder doet niets tegen de overlast, komt hij zijn wettelijke verplichting niet na. In dat geval kunt u, desnoods via de rechter, uw verhuurder dwingen maatregelen te nemen. Die stap komt pas in beeld alle andere mogelijkheden niet hebben geholpen.

Van gebreken die onmogelijk te verhelpen zijn of (financieel) niet van de verhuurder te verlangen zijn, zal bijna nooit sprake zijn. Dat de verhuurder ‘verlies’ zou lijden of ‘onrendabel’ zou moeten investeren betekent nog niet dat hij het gebrek niet hoeft te verhelpen. De verhuurder zal moeten aantonen dat en waarom herstel niet mogelijk of te verlangen zou zijn.

Vivare heeft in Arnhem woningen staan in de wijken: Geitenkamp, ’t Arnhemse Broek, Presikhaaf, Kronenburg, De Laar – West, De Laar-Oost, Schuijtgraaf, Centrum, Hoogkamp,  Burgermeesterswijk, Malburger, ’t Duifje, Vredenburg, Rijkerswoerd,  Elden,  Klarendal, Geitenkamp, Plattenburg, Elsweide en Elderveld.