DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

Frequently Asked Questions - Over de Brug

FAQs - Over de Brug

 

Nee, u hoeft geen lid te zijn om hulp of ondersteuning te kunnen vragen, en wij vragen u ook niet of u lid wilt worden. Wel hopen wij dat u zo tevreden bent over de hulp, dat u indien u geen lid bent, toch besluit om lid te worden.

Nee, de contributie van De Brug hbv blijft buiten de huurverhoging. Vivare int de contributie gezamenlijk met de huur omdat het voor De Brug hbv administratief veel tijd en energie kost om het zelf te regelen. Vivare draagt de geïnde contributie af aan De Brug hbv.

u kunt altijd een begroting indienen, met de vraag of er een bijdrage vanuit De Brug hbv kan komen. Wij zullen bij de aanvraag naar een aantal zaken kijken en daarop besluiten of De Brug hbv een bijdrage levert of niet. (denk aan zaken als doel, bedrag, de aanleiding en het aantal bezoekers) Het is hierbij wél een vereiste dat de bijdrage ten goede komt aan huurders van Vivare.

Nee, De Brug hbv kan helaas niets doen voor woningzoekenden. Woningtoewijzing gaat via Entree. Vivare biedt de vrijgekomen woningen aan via de website en krant van Entree, maar zij kan niet bepalen wie een woning krijgt. De afspraken over de woningtoewijzing in Arnhem zijn geregeld in de Huisvestingsverordening, en deze verordening is regionaal geregeld. Arnhem hoort bij de KAN regio, dit betekent Knooppunt Arnhem Nijmegen.

Over de Brug

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

  • Via email: info@debrug-arnhem.nl">info@debrug-arnhem.nl"
  • Via de site, klik op contact in het menu.
  • Telefonisch  Het telefoonnummer: 026 445 75 23. ( met uitzondering van juli en augustus)
  • Indien u ons persoonlijk wilt spreken kunt u een afspraak maken op bovenstaande manieren.

Een huurdersbelangenvereniging is een vereniging die de belangen behartigt van de huurders, in het geval van De Brug hbv, van woningcorporatie Vivare vestiging Arnhem. De huurders van Vivare Arnhem kunnen lid worden van De Brug hbv. Hoe meer huurders lid zijn, hoe groter de steun van de achterban. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die overleg hebben met de vestigingsmanager van Vivare Arnhem over het lokale beleid van de corporatie. Hierbij kunt u denken aan:

Over de Brug

•            Onderhoudsbeleid

•             Huurbeleid

•             Sloop- / renovatie besluit

•             Gemakspakketten

•             Zelf aangebrachte voorzieningenbeleid

•             Klantgerichtheid van Vivare

•             Communicatie met de huurders

•             Voorzieningen niveau

•             Servicekosten

•             Inrichting van nieuwe wijken

•             Raad van commissarissen

•             Begeleid wonen

•             Ouderen beleid

Daarnaast maakt De Brug hbv deel uit van de Samenwerkende Huurders Organisaties ( SHO ) van Vivare. Dit is een overkoepelende groep die overleg voert met de Raad van Bestuur, Directie en Raad van Commissarissen van Vivare.

Voor de huurders kan De Brug hbv het volgende betekenen:

•             Bijstaan in conflicten

•             Adviseren bij renovatie

•             Informeren over huurdersrechten

•             Bijstaan in buurtoverlast

•             Adviseren in erfafscheidingen

De Brug hbv heeft op verschillende manieren contact met de huurders. Via onze website, via onze huurderskrant en op onze jaarlijkse ledenvergaderingen. Daarnaast werkt De Brug hbv samen met bewonerscommissies, projectcommissies en wijkcontactpersonen. Dit zijn huurders van Vivare Arnhem die zich allemaal vrijwillig inzetten voor hun straat, buurt of wijk. De bewonerscommissies en projectcommissies hebben allemaal direct contact met de woonconsulenten van Vivare Arnhem. De wijkcontactpersonen hebben een signaalfunctie. Zij zijn de oren en ogen van De Brug hbv en geven belangrijke zaken die betrekking hebben op Vivare door aan De Brug hbv. De Brug hbv gaat hier dan met Vivare Arnhem over in overleg.