DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

{pdf}/pdf/ontwerpakte.pdf{/pdf}

 

 De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de gluurverhoging. De Woonbond ziet de wetgeving als onrechtvaardig en moeilijk uitvoerbaar en blijft zich er tegen verzetten. De Woonbond voorziet dat tienduizenden huurders bezwaar zullen maken.

U ontvangt een collectiviteitkorting van 6% op de Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie en 8% korting op de aanvullende verzekeringen.

Hieronder vindt u de voordelen van de Delta Lloyd Zorgverzekering voor u en uw gezinsleden :

Op 28 juni 2012 heeft de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Regionale Huisvestingsverordening 2013 vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoer van het lotingmodel en het behoud van de meettijd. De aanpassingen zorgen voor meer keuzevrijheid en minder verhuisdrempels. Starters maken zo meer kans om een sociale huurwoning te krijgen. De nieuwe verordening gaat in op 1 januari 2013

Woningen in een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht krijgen extra punten in het Woningwaarderingsstelsel, waardoor de huur voor nieuwe huurders flink omhoog mag gaan.

In het kamerdebat is een motie ingediend om dit tegen te gaan, maar deze motie kreeg geen meerderheid. Hierdoor krijgen woningen in een monument 50 punten extra. In praktijk zullen daardoor veel huurwoningen geliberaliseerd worden, waardoor het puntensysteem en de maximale huur niet meer van toepassing is. De Woonbond vreest dat wonen in een monument straks niet meer mogelijk is voor gewone huurders.

Beschermd stadsgezicht

Voor woningen in beschermde stads- en dorpsgezichten mag de maximale huurprijs 15% hoger zijn dan vergelijkbare woningen die niet in een beschermd stadsgezicht staan. Deze verhoging geldt alleen voor woningen die gebouwd zijn vóór 1945. Voor naoorlogse woningen geldt deze verhoging niet.

 

( Bron: www.geldenrecht.nl )

 Het is minister Spies niet gelukt om het wetsvoorstel dat een extra huurverhoging van 5% mogelijk maakt voor inkomens vanaf 43 duizend euro (de gluurverhoging) door het parlement te loodsen. Het voorstel moet nog steeds besproken worden in de Eerste Kamer, die deze week met reces is gegaan. De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer nu aan dat ze er naar streeft het wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Dit uitstel betekent in de praktijk dat extra huurverhogingen niet mogelijk zijn voor 1 juli 2013. Huurverhogingen per 1 januari zijn wettelijk onmogelijk omdat verhuurders maar een keer per jaar een huurverhoging door mogen voeren. De laatste huurverhoging (2,3%) dateert van 1 juli 2012.