DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

Lid zijn van de Brug hbv betekent voordeel in eigen portemonnee

De Brug hbv is als huurdersbelangenvereniging al jaren actief in het behartigen van de belangen van de huurders van Vivare Arnhem. Dit doet het bestuur van De Brug hbv op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de huurders te vertegenwoordigen in het overleg met Vivare Arnhem over het beleid van de woningcorporatie. Het bestuur is de kritische controleur van de wijze waarop Vivare opereert. Daarnaast staat het bestuur voor de huurders klaar met raad en daad, met ondersteuning van bewonerscommissies, met budgetten voor wijkactiviteiten en met belangrijke informatie over huren. Het motto is: “samen wonen, samen werken en samen leven”. Maar het bestuur van De Brug hbv wilde meer voor de huurders van Vivare betekenen. En dus ging het bestuur aan de slag om hier plannen voor te maken. Aan het motto werd toegevoegd: “samen sterk”. Inmiddels kan het bestuur met trots het eerste resultaat presenteren.

Sociale woningcorporaties door de jaren heen …….

Veel van de huidige woningcorporaties zijn ontstaan als verenigingen, de zogenaamde woningbouwverenigingen. Andere woningcorporaties hadden de vorm van een vennootschap of stichting ( woningstichting ). De termen worden tegenwoordig veel door elkaar gebruikt, maar op juridisch gebied zijn het totaal verschillende vormen met hun eigen regels. De oudste woningcorporatie in Nederland is de op 21 februari 1852 opgerichte Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam (VAK).

Woningwet 1901

In 1890 liet de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 't Nut genoemd, een onderzoek uitvoeren om te zien hoe de diverse woningbouwverenigingen het gedaan hadden. In 1896 publiceerde 't Nut een vervolgrapport.

Hierin werd een pleidooi gehouden voor leningen of garanties van de overheid om de problemen met de volkshuisvesting op te lossen. Volgens de rapporteurs waren veel woningen erg slecht, ze drongen aan op afbraak en herbouw van oude buurten en nieuwbouw in stadsuitbreidingsgebieden. Het Kabinet-Pierson baseerde de Woningwet van 1901 vrijwel geheel op de ideeën uit dit rapport.

Het Europese Parlement heeft uitgesproken dat sociale huisvesting toegankelijk moet zijn voor alle lagen van de bevolking. Daarmee zegt het Parlement feitelijk dat de Nederlandse inkomensgrens van 33.614 euro te restrictief is. Tegelijkertijd sprak het parlement zijn grote bezorgdheid uit over het (oude) beleid van de Europese Commissie dat zegt dat sociale huurwoningen uitsluitend ten goede mogen komen aan kansarme personen of groepen. Volgens het Europarlement staat een dergelijke nauwe interpretatie haaks op het hogere doel van sociale mix en universele toegang.

De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben het kort geding tegen de staat verloren, maar geven zich nog niet gewonnen. Een bodemprocedure moet duidelijk maken of minister Donner de maximumhuren had mogen verhogen.

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben vanochtend de Staat der Nederlanden gedagvaard in kort geding. De huurdersorganisaties willen dat de rechter minister Donner van BZK verbiedt om de huurmaatregel in te voeren die de maximale huren in schaarstegebieden sterk verhoogt. Zij stellen dat de minister niet bevoegd is om deze maatregel te treffen en dus handelt in strijd met de wet.

De Woonbond wil dat de Tweede Kamer minister Donner (BZK) houdt aan de uitvoering van de motie Van Raak/Karabulut. Daarin zegt de Kamer dat Donner naar Brussel moet om een hogere inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen te bewerkstelligen.