DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

Agenda

 1. Openingen / vaststellen agenda
 2. Mededelingen
  • Regelement bc / pc / wcp
  • Infoavond
  • prestatieafspraken
 3. Herkiesbaar mevr. vd Bor
 4. Jaarverslag 2015
 5. Financieel verslag 2015
 6. Actiepunten 2017
 7. Rondvraag / Sluiting

Pauze

Thema:          

           Ter goedkeuring voorleggen en uitleg geven over het:
 
 • Huishoudelijke regelement en geschillencommmissie (bestanden)