DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

Op 10 december 2013 heeft HBV De Brug een speciale ledenvergadering gehouden om te praten over wijziging van de statuten. Statuten bevatten belangrijke regels voor het bestuur van een huurdersvereniging, waaraan zij zich moeten houden. Omdat er in de afgelopen jaren veel regels zijn veranderd, wil HBV De Brug een aantal wijzigingen doorvoeren waardoor de statuten weer kloppen met de wet. Tijdens de vergadering op 10 december is er gesproken over de voorgestelde veranderingen en heeft het bestuur geluisterd naar tips en adviezen van de aanwezige huurders. Omdat de statuten regels geven over het minimum aantal aanwezige leden, kon er op 10 december niet definitief worden gestemd voor de nieuwe statuten.


 

Daarom is er op 7 januari een tweede vergadering gehouden om opnieuw te stemmen. De wijzigingsvoorstellen zijn toen door de aanwezigen goedgekeurd. Begin 2014 is er contact geweest met de notaris om advies te krijgen over de voorstellen en hoe deze het beste geformuleerd konden worden. Een notaris is een expert op het gebied van rechtspersonenrecht en goed op de hoogte van wat er wel en niet mag. Na diverse overleggen met de notaris heeft hij een advies gegeven over hoe bepaalde voorstellen geformuleerd moesten worden. Daarnaast heeft hij nog geadviseerd om bepaalde bestaande regels toch anders te formuleren om problemen te voorkomen. Nu de statuten nog een keer nagekeken zijn door de notaris, wil het bestuur haar leden vragen om definitieve toestemming voor de wijziging van de statuten.

Er zijn twee soorten wijzigingen voorgesteld:

  • Er zijn een aantal regels die verouderd zijn danwel niet mogen, of praktisch niet uitvoerbaar zijn. Zo mag een huurdersvereniging zelf weten wanneer ze een vergadering houden, maar moeten de (financiële) resultaten van het voorgaande jaar uiterlijk 30 juni worden goedgekeurd. Omdat het niet altijd lukt om twee vergaderingen in een jaar te houden heeft het bestuur besloten om dat aan te passen in de concept statuten. Een ander voorbeeld is het weglaten van het laatste artikel. Dit bevatte veel ouderwets taalgebruik en is tegenwoordig zo geregeld dat het niet meer in de statuten hoeft.

  • Er zijn een aantal praktische adviezen die de notaris heeft gegeven. Zo heeft hij bijvoorbeeld de tip gegeven om te benoemen dat bestuursleden die niet meer in staat zijn om zelfstandige beslissingen te nemen in hun privé leven, dat ook niet meer mogen als bestuurslid. Daar zijn de statuten voor aangepast. Een andere tip was om de regels aan te passen voor het wijzigen van de statuten. Nu staat er dat 2/3 van het totaal aantal leden moet stemmen, maar dat is in de praktijk niet haalbaar. Zoveel mensen komen er nooit op een vergadering (circa 600 leden). Daarom wordt die eis weggehaald uit de statuten.