DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

Op 28 juni 2012 heeft de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Regionale Huisvestingsverordening 2013 vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoer van het lotingmodel en het behoud van de meettijd. De aanpassingen zorgen voor meer keuzevrijheid en minder verhuisdrempels. Starters maken zo meer kans om een sociale huurwoning te krijgen. De nieuwe verordening gaat in op 1 januari 2013

Aanleiding
Sinds 2007 is in de stadsregio de huidige regionale huisvestingsverordening van kracht. In 2010 heeft de stadsregio samen met de grootste corporaties een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren. De conclusie was dat de huidige werkwijze in essentie goed is, maar simpeler zou kunnen. De verbeterpunten zijn in de nieuwe verordening verwerkt.

Lotingmodel
Naast het huidige aanbodmodel wordt een lotingmodel geïntroduceerd voor ongeveer 15 % van de vrijkomende huurwoningen. Ongeacht meettijd kan de woningzoekende op basis van loting meedingen naar een huurwoning. Elke woningcorporatie biedt jaarlijks per gemeente minimaal tussen de 13 en 17 % van de vrijkomende woningen aan voor loting. Het lotingmodel is vooral aantrekkelijk voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben.
De meettijd speelt voor deze woningen geen rol meer. Na een periode van 1 jaar wordt het effect van dit loting model geëvalueerd en zo nodig in de verordening aangepast (begin 2014).

Behoud van meettijd en introductie van de registratiedatum
Starters en doorstromers houden in het vervolg hun meettijd (inschrijfduur voor starters, woonduur voor doorstromers). Behoud van meettijd geeft huurders een betere uitgangspositie wanneer zij willen verhuizen naar een beter passende woning. Als woningzoekende hun meettijd kunnen behouden, wordt de drempel om te verhuizen lager. Hiervoor wordt het begrip registratiedatum geïntroduceerd. Voor een starter is dit de inschrijfdatum in het register van een woningcorporatie die in de regio actief is. Voor een doorstromer en herstarter is dit de datum waarop deze persoon in het GBA staat geregistreerd op het zelfstandig woonadres op het moment van inschrijven.

Overgangsregeling
Er geldt een overgangsregeling voor de woningzoekende die in de periode van 1 april 2007 (de ingangsdatum van de voorgaande regionale Huisvestingsverordening) t/m 31 december 2012 zijn verhuisd of verhuizen. Zij kunnen hun meettijd van voor de verhuizing behouden. Dit om te voorkomen dat de doorstroming in 2012 stagneert. Voor mensen die in de periode van 01-01-2012 t/m 31-12-2012 verhuisd zijn naar een sociale huurwoning via Entree gebeurt dit automatisch. Alle overige woningzoekende die in de periode van 1 april 2007 tot 31 december verhuisd zijn naar een woning binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen, kunnen zich laten registreren bij een woningcorporatie in de regio met hun meettijd van voor hun verhuizing. Voor hen wordt op dat moment een registratiedatum vastgelegd. Zij moeten zichzelf tussen 1 januari en 30 juni laten registreren als woningzoekende bij een corporatie in de regio.

Om de nieuwe regeling te communiceren, beginnen stadsregio, gemeenten en corporaties na de zomer een publicatietraject en communicatiecampagne.