DSC02544.jpgDSC_00012.jpgDSC_0002.jpgDSC_0027.jpgDSC_0031.jpgDSC_0063.jpgDSC_0072.jpgDSC_0075.jpgDSC_0076.jpg

De Woonbond wil dat de Tweede Kamer minister Donner (BZK) houdt aan de uitvoering van de motie Van Raak/Karabulut. Daarin zegt de Kamer dat Donner naar Brussel moet om een hogere inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen te bewerkstelligen.

De Woonbond vindt dat corporaties weer in staat moeten worden gesteld ook huishoudens met een bescheiden middeninkomen goed en betaalbaar te huisvesten. Daarom moet de inkomensgrens voor de toewijzing van corporatiewoningen met een huur onder de 652 euro worden verhoogd. De bond zal dat bepleiten tijdens rondetafelgesprekken van de Tweede Kamer op donderdag 8 september.

Onlangs liet Donner weten dat hij de motie niet wil uitvoeren. Hij weigert te erkennen dat de nieuwe inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van 33.614 euro, tot grote problemen leidt. Hij houdt eraan vast dat huishoudens met een verzamelinkomen van meer dan 33.614 euro een woning moeten kopen of een dure woning moeten huren. Voor de overgrote meerderheid van die huishoudens is dat echter geen reële optie. Van degenen die zich op ikwilookwonen.nl meldden met een huur van meer dan 652 euro, geeft 50 procent aan niet meer rond te kunnen komen.

Vele duizenden woningzoekenden in de problemen
Het is overduidelijk dat de middeninkomens sterk afhankelijk zijn van het huurwoningaanbod van de woningcorporaties om goed en betaalbaar te kunnen wonen. Woningcorporaties mogen echter nog maar tien procent van alle vrijkomende woningen met een huur van minder dan 652 euro toewijzen aan middeninkomens. Dat blijkt in de praktijk veel te weinig. Daardoor komen vele duizenden huishoudens vroeg of laat in de problemen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Huurders met een middeninkomen kunnen zich geen dure huur- of koopwoning veroorloven. Sterker nog, in de praktijk blijkt dat ze er niet voor in aanmerking komen door de hoge eisen die commerciële verhuurders en hypotheekverstrekkers stellen aan het inkomen.’

Ikwilookwonen.nl
De nieuwe inkomensgrens blijkt rampzalig uit te pakken. Er hebben zich al 3.200 gedupeerden gemeld op ikwilookwonen.nl Illustratief voor de problematiek is een melding die deze week binnen kwam. Een administratief medewerker uit Amsterdam schrijft: ‘Ik wil een andere sociale huurwoning omdat ik nu bijna 900 euro aan huur moet ophoesten per maand en met de jaarlijkse huurverhoging wordt dat bijna onmogelijk. Men blijkt niet in acht te nemen dat er ook nog rekeningen bestaan als gas, water, en elektra, die er bovenop komen. Ik verdien net iets meer dan de grens waarvoor je mag reageren op sociale huurwoningen. Hierdoor blijf ik alleen maar in aanmerking komen voor woningen met een huur van 800 euro of hoger, wat bijna de helft van mijn salaris is. Met alle vaste lasten erbij kan ik niet rondkomen.’

De inkomensgrens moet omhoog
Volgens de Woonbond moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog naar 38.000 euro. Voor meerpersoonshuishoudens en in het bijzonder voor huishoudens met opgroeiende kinderen is een verhoging naar 38.000 euro zelfs niet voldoende. Voor meerpersoonshuishoudens moet de grens daarom minstens naar 43.000 euro.