Als u lid wilt worden van De Brug hbv

Klikt u dan op onderstaande button

Wilt u informatie over een bestuursfunctie klik dan op onderstaande button

Huurders van Nederland, kom in actie!

Weet u dat de mensen met de smalste beurs de rekening van de wooncrisis betalen? Namelijk via de verhuurderheffing. Deze extra belasting voor woningcorporaties was een tijdelijke crisismaatregel uit 2013. Bedoeld om de financiele (banken)crisis mee op te lossen. Maar ondertussen is de verhuurderheffing er nog steeds. En is er een wooncrisis ontstaan.

Jaarlijks moeten woningcorporaties miljoenen overmaken aan het Rijk, vanwege deze belasting op huurwoningen. Dat is gemiddeld 3 maanden huur per woning per jaar. Bakken met geld dat rechtstreeks de staatskas in verdwijnt. Geld, opgebracht door huurders, waar zij niets van terugzien in de vorm van lagere huren. Het gaat op de grote hoop van de staatskas. Terwijl woningcorporaties het geld nodig hebben om:

  de huren betaalbaar te houden;
  woningen te bouwen (en wachtlijsten terug te dringen);
  woningen te verduurzamen.

De verhuurderheffing stijgt jaarlijks zo hard, dat woningcorporaties er op termijn niet aan ontkomen om de huren te verhogen. Dat betekent dat de mensen die het niet breed hebben de dupe worden van deze belastingmaatregel. Kortom: die verhuurderheffing wordt niet betaald door de verhuurder, maar door de huurder. Vindt u dat rechtvaardig? Weg met die verhuurderheffing! Laat van u horen als in april onze actie van start gaat. Stem tegen!

www.wegmetdeverhuurderheffing.nl